+ - * #

ütles
ühe
öeldakse
ütlete
kuuldes
kellelegi
näete
filmis
kedagi
ütlemas
isiklik
käivitub
uuesti
seesama
negatiivne
side
piltlikumalt
kukub
tilk
kannatuste
karikasse
karikas
täis
negatiivsem
ääre
valgunud
loik
seletatult
olema
selge
ühest
ainsast
sõnast
tulla
infarkt
ükskõik
teine
ületamine
viimane
materialiseerumine
Sellele
situatsioonile
järgneb
järeldus
põhjustas
kaasatundjate
viha
süüdlase
negatiivsusele
lisatakse
hulgaliselt
kättemaksuhimu
paraneda
saa
Räägime
olukorra
selgemaks
primitiivse
näite
varal
Neli
inimest
seisavad
ootavad
Järsku
Rumal
Kolm
kuulevad
Esimene
pisaraid
neelama
õnnetu
öeldi
arutleb
teinud
Äkki
närvipinge
Kolmas
naerma
puuduta
tegelikult
meenus
unustanud
juhtus
Kaks
tekitasid
ilma
põhjuseta
sideme
stressiahel
hakkas
tööle
stressi
tekitanud
üldse
absoluutselt
suhteline
Ühele
teisele
olukorda
hindan
otsige
süüdlasi
teadke
minust
minul
sisse
Sarnane
tõmbab
sarnast
minus
hirm
haigeks
jääda
jään
kardan
varast
vihkan
pettust
kutsun
petiseid
ligi
kadedus
süütunne
kahetsus
haletsus
tõmban
kadedust
süütunnet
kahetsust
haletsust
endasse
kehale
alati
ainuke
halvast
ANDESTAMISE
vabaneb
annan
sulle
andeks
mulle
tegid
võtsin
palun
kehalt
elundilt
tegin
elundit
sellelt
teost
aru
andma
murrab
kukkudes
luu
väikest
väikese
süüteo
õnn
Suur
patt
tasuda
järgmises
elus
oigab
saatuse
mõelgu
lunastus
eelmise
pattude
mõtlematusest
teo
karistus
teadlikult
sihilikult
praegusel
ajal
sajatusi
needusi
kahjurõõmu
kuritegusid
ootab
aega
Olgu
põhjusele
iseenesest
vihake
kurjategijaid
vihaga
teete
Nemad
varem
karistuse
paluda
anda
siiani
osanud
patust
selles
leida
selgeltnägija
vaataks
eelmist
Ideaal
mõtleb
ettepoole
mitte
taha
pahateod
tegemata
jätta
tahtmatult
mõelnud
elada
lootuses
vigu
kellegi
homme
hooleta
tegu
andestamine
tugeva
mõjujõuga
sõnades
häälega
töötamine
andestada
ajast
kaugusest
Eilne
andestamiseks
kaugel
lapsepõlv
eelmine
andestan
hingest
oska
kontsentreerida
korrata
tunnen
probleemi
jaoks
eelnevast
mõistsite
tohi
küsida
süüdi
mina
pean
andestama
minule
teinudki
meelest
Missugune
suurim
maailmas
Andestamist
võtta
lihtsustatult
endalt
NÄITEID
Inimesed
tülitsevad
omavahel
tekitab
halbu
tundeid
tüliga
andestades
saate
imestades
tüli
lõpeb
haigestub
mure
haigele
haiget
kohustuse
muretseda
muretse
negatiivsus
murest
temast
tekkinud
ravimisel
ideaalne
vabastan
lapse
vahelt
tekitatud
kurnas
meid
mõlemaid
Kopsupõletik
paraneb
lapsel
juhul
päevaga
ravimiteta


Oskamata näha kõiges iseennast ei panda tähelegi, et eriti kirgas vikerkaar tekib taevasse kaunistamaks eriti süngete vihmapilvede taandumist. Ta tuleb uuesti ja uuesti, tõstmaks tuju ja andmaks lootust, et pole mustust, mida ei saaks puhastada. Särav päike ja must pilv on teineteise vastandid. Vikerkaar nende vahel on puhtaks pestud taeva sümbol. Ta tekib siis kui vihm on teinud oma töö nii, et päike saaks tulla pilvede varjust välja. Kui vihm ja päike eitaksid teineteist, teeksid kõik, et teist poleks olemas, siis ei tekiks kunagi vikerkaart. See tähendab: ilma vastanditeta ei tuleks elu värviküllus, rikkalikkus kunagi esile. Häbi atmosfääris kasvanud inimese jaoks ei ole päevast vikerkaart. Loodus on selliste inimeste eest hoolt kandnud ja andnud neile öise vikerkaare - virmalised. Hingeliigutus, mida pimeduses virmalisi vaatav inimene tunneb, annab äratundmise, et ka täielikus pimeduses on elu värvikü> LÕPETUSEKS