+ - * #

õnnetu
öeldi
arutleb
teinud
Äkki
närvipinge
Kolmas
naerma
puuduta
tegelikult
meenus
unustanud
juhtus
Kaks
tekitasid
ilma
põhjuseta
sideme
stressiahel
hakkas
tööle
stressi
tekitanud
üldse
absoluutselt
suhteline
Ühele
teisele
olukorda
hindan
otsige
süüdlasi
teadke
minust
minul
sisse
Sarnane
tõmbab
sarnast
minus
hirm
haigeks
jääda
jään
kardan
varast
vihkan
pettust
kutsun
petiseid
ligi
kadedus
süütunne
kahetsus
haletsus
tõmban
kadedust
süütunnet
kahetsust
haletsust
endasse
kehale
alati
ainuke
halvast
ANDESTAMISE
vabaneb
annan
sulle
andeks
mulle
tegid
võtsin
palun
kehalt
elundilt
tegin
elundit
sellelt
teost
aru
andma
murrab
kukkudes
luu
väikest
väikese
süüteo
õnn
Suur
patt
tasuda
järgmises
elus
oigab
saatuse
mõelgu
lunastus
eelmise
pattude
mõtlematusest
teo
karistus
teadlikult
sihilikult
praegusel
ajal
sajatusi
needusi
kahjurõõmu
kuritegusid
ootab
aega
Olgu
põhjusele
iseenesest
vihake
kurjategijaid
vihaga
teete
Nemad
varem
karistuse
paluda
anda
siiani
osanud
patust
selles
leida
selgeltnägija
vaataks
eelmist
Ideaal
mõtleb
ettepoole
mitte
taha
pahateod
tegemata
jätta
tahtmatult
mõelnud
elada
lootuses
vigu
kellegi
homme
hooleta
tegu
andestamine
tugeva
mõjujõuga
sõnades
häälega
töötamine
andestada
ajast
kaugusest
Eilne
andestamiseks
kaugel
lapsepõlv
eelmine
andestan
hingest
oska
kontsentreerida
korrata
tunnen
probleemi
jaoks
eelnevast
mõistsite
tohi
küsida
süüdi
mina
pean
andestama
minule
teinudki
meelest
Missugune
suurim
maailmas
Andestamist
võtta
lihtsustatult
endalt
NÄITEID
Inimesed
tülitsevad
omavahel
tekitab
halbu
tundeid
tüliga
andestades
saate
imestades
tüli
lõpeb
haigestub
mure
haigele
haiget
kohustuse
muretseda
muretse
negatiivsus
murest
temast
tekkinud
ravimisel
ideaalne
vabastan
lapse
vahelt
tekitatud
kurnas
meid
mõlemaid
Kopsupõletik
paraneb
lapsel
juhul
päevaga
ravimiteta
sumule
surmaga
parandame
tavaliselt
vea
surnu
vaimu
vabaks
teeme
lahkunule
jäävad
nuttes
teevad
lahkunu
vaimule
tahab
suri
tahtis
surra
vabadusse
Surm
meeldiv
kogemus
kliinilises
surmas
teavad
kinnitada
tean
karma
lunastuseks
teiselt
elukogemust
heateoga
teed
situatsioon
vanemate
vahelistes
suhetes
armastab
lapsele
ema
tunneb
paremini
vaatab
katkematult
näeb
mõistab
emasid
mitme
viimase
põlvkonna
vältel
pole
sündimata
lapsega
elava
inimesega
suheldagi
sünnib
kuulama
räägib
nägema
kardinaalset
erinevust
tekitavad
hinges
lõhestumise
negatiivsete
sidemete
tekke
millele


Aeg läheb ja kõik elu tundmaõppimise pisikesed puudujäägid summeeruvad suureks, oodates aega, mil pääsetakse keskkonnast, mis oma näpuga näitamise valmiduses on nagu elektrikarjus loomale. Võõrad on ükskõiksemad, nad ei näita näpuga ja ei jookse vanematele kaebama. Nende hurjutamine jookseb mööda külgi maha. Neid võib mitte kuulda võtta ja neid ei kuulegi, kui meeled on nüristatud. Seepärast vallandavad meelemürgid ka kõige rahulikumate lambukeste sees mässavad möllud. Noor, kes elurattasse sattudes ennast kõige inetumal kombel välja elab, on oma stresside käes abitu. Olgu häbi pärastpoole kui suur tahes, ega ta ei oska ikkagi seletada, miks nii juhtus. Ta ei saa millestki aru ja sellepärast ei oska ka kahetseda. Ülimalt oma vanemate inetute tülide pärast häbi tundvad lapsed oskavad oma emotsioonid nii alla suruda, et nad säilitavad oma intelligentsuse ka alkoholi juues. Keegi ei näe, kuidas nad sobivas seltskonnas ennast välja elada tahtes doseerivad oma alkoholi tarbimist nii täpselt, et ülemeelikus ei läheks meeletuse piirist üle. Nad tahavad ka peale pidu ennast hästi tunda ja kuulata, kuidas neid mõne teisega võrreldes imetletakse. Näiliselt mitte mingeid piiranguid, ei mingeid käske ega keelde ei endale ega teistele. Tegelikult absoluutne piiri tunnetamine ja mõtteline käsk alati tasakaalus olla.